Huong Giang Hotel Resort & Spa

Phương tiện vận chuyển

Sân bay Huế: 15 km, 25 phút đi xe hơi
Nhà ga xe lửa Huế: 2 km, 7 phút đi xe hơi
Sân bay Đà Nẵng: 110 km, 2 giờ đi xe hơi
Trung tâm thành phố Huế: 500 m, 5 phút đi xe hơi