Huong Giang Hotel Resort & Spa

Liên hệ

Khách sạn Hương Giang Resort & Spa

Địa chỉ: 51 Lê Lợi, thành phố Huế – Việt Nam
Điện thoại: 84 (0)234 3822 122
Hotline Sự Kiện: 0917991221 – Hotline Đặt Phòng: 0906425123
Email: info@huonggianghotel.com.vn
Website: www.huonggianghotel.com.vn

GỬI THƯ LIÊN HỆ