Huong Giang Hotel Resort & Spa

Phòng nghỉ

Family

  • Số lượng: 4 người lớn + 1 trẻ em
  • Diện tích phòng: 60 m²
  • Loại giường: Phòng thông nhau gồm 1 giường đôi và 2 giường đơn
Chi tiết

Junior Suite

  • Số lượng: 2 người lớn + 1 trẻ em
  • Diện tích phòng: 60 m²
  • Loại giường: Phòng giường đôi hoặc 2 giường đơn
Chi tiết

Executive Suite

  • Số lượng: 2 người lớn + 1 trẻ em
  • Diện tích phòng: 70 m²
  • Loại giường: Giường đôi
Chi tiết