Huong Giang Hotel Resort & Spa

Phòng nghỉ

Deluxe Garden

 • Số lượng: 2 người lớn + 1 trẻ em
 • Diện tích phòng: 30 m²
 • Loại giường: 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn
Chi tiết

Deluxe River

 • Số lượng: 2 người lớn + 1 trẻ em
 • Diện tích phòng: 32 m²
 • Loại giường: 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn
Chi tiết

Family

 • Số lượng: 4 người lớn + 1 trẻ em
 • Diện tích phòng: 60 m²
 • Loại giường: Phòng thông nhau gồm 1 giường đôi và 2 giường đơn
Chi tiết

Junior Suite

 • Số lượng: 2 người lớn + 1 trẻ em
 • Diện tích phòng: 60 m²
 • Loại giường: Phòng giường đôi hoặc 2 giường đơn
Chi tiết

Executive Suite

 • Số lượng: 2 người lớn + 1 trẻ em
 • Diện tích phòng: 70 m²
 • Loại giường: Giường đôi
Chi tiết